ISO 14001 - UAB "Autokausta"

Lietuviškai English По русски Deutsch Polski
Autokausta facebookeAutokausta facebooke youtubeyoutube
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 14001

UAB „AUTOKAUSTA“

REIKŠMINGŲ APLINKOS APSAUGOS ASPEKTŲ SĄRAŠAS

- Elektros energijos vartojimas;
- Vandens vartojimas;
- Gaisro ir sprogimo rizika ;
- Tepalų naudojimas;
- Atidirbęs tepalas;
- Panaudoti tepalo filtrai;
- Buitinės atliekos;
- Metalo laužas;
- Tepalų, hidraulinių skysčių ir kuro išsiliejimo rizika;
- Inertinių medžiagų dulkės;
- Dulkių emisijos į orą.

UAB "AUTOKAUSTA" APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI

- Mažinti vandens sunaudojimą, saugoti gruntą, vandenis ir nuotėkų tinklus nuo galimo užteršimo naftos produktais;
- Laikantis norminių aktų, naudotis, užtikrinti liuminescencinių lempų eksploatavimą ir saugų pridavimą;
- Gerinti bendrovės veiklose kylančios rizikos valdymą;
- Užtikrinti aplinkos apsaugą nuo galimo cheminių medžiagų poveikio;
- Mažinti atliekų susidarymą ir tobulinti atliekų tvarkymą;
- Tausoti gamtos išteklius, priduodant metalo laužą perdirbimui;
- Tobulinti pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymą ir mažinti jų naudojimą;
- Mažinti oro taršą.