OHSAS 18001 - UAB "Autokausta"

Lietuviškai English По русски Deutsch Polski
Autokausta facebookeAutokausta facebooke youtubeyoutube
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001 UAB "Autokausta" įdiegta 2009-04-19.

OHSAS - darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimo standartų serija (Ocupational Health and Safety Assessment Series). BS-OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimai įgyvendinti UAB “Autokausta“ įmonėje, kuri siekia valdyti ir visiškai pašalinti su  darbuotojų saugos ir sveikatos rizika susijusius veiksnius.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos privalumai: susisteminamas profesinės rizikos veiksnių identifikavimas, rizikos vertinimas bei valdymas, vykdoma avarijų, nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencija, užtikrinamas nuolatinis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisinių ir kitų reikalavimų identifikavimas bei vykdymas, sukuriamos prielaidos vidinių procesų skaidrumui, skatinamas visų lygių darbuotojų dalyvavimas darbuotojų saugos ir sveikatos valdyme, Sukuriamos prielaidos nuolatiniam darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo sąlygų gerinimui, skatinamas darbuotojų sąmoningumas bei motyvacija, organizacija įrodo darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo nuoseklumą, gerinama organizacijos reputacija, didėja konkurencingumas darbo rinkoje, auga pelningumas.