Roboty budowlane

Spółka UAB “Autokausta” posiada uprawnienia do wykonywania prac w zakresie budowy budowli szczególnych na podstawie wydanego przez Ministerstwo Środowiska RL świadectwa (Nr 3532). Świadectwo daje prawo budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budowli inżynieryjnych, sieci inżynieryjnych (gazociągu, wodociągu, sieci ciepłowniczej, usuwania ścieków, elektrycznych do 10 kV), infrastruktury łączności elektronicznej, budowli inżynieryjnych o przeznaczeniu sportowym, obiektów dziedzictwa kulturowego oraz innych budowli o szczególnym przeznaczeniu.

Spółka UAB “Autokausta” wykonuje budowę ścian z monolitycznego żelbetu, przekryć, kolumn, belek, fundamentów taśmowych i wierconych, szlifowanych podłóg betonowych, prace wykończeniowe, montuje konstrukcje żelbetowe i metalowe, wykonuje roboty w zakresie burzenia budynków oraz wszystkie prace z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Produkcja betonu i wypełnienia

Produkowane przez spółkę UAB “Autokausta” mieszanki betonowe, których skład został opracowany przez pracowników Katedry Materiałów Budowlanych Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego, spełniają najsurowsze wymagania normy LST EN 206-1:2000. Centrum Certyfikacji Produkcji Budowlanej wydało spółce zaświadczenie zgodności (Nr SPSC-4588A). W celu zachowania najwyższej jakości produkowanych wyrobów w laboratorium naukowym Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego mieszanki betonowe są stale badane, określa się ich klasy, wytrzymałość na ściskanie, odporność na działalnie mrozu oraz przewodzenie wody.

Do produkcji mieszanek betonowych urządzono trzy niezależne zmodernizowane węzły betoniarskie i dwa niezależne źródła energii elektrycznej, zmniejszające ryzyko niewystarczalności energetycznej. W taki sposób spółka UAB „Autokausta” zapewnia nieprzerwaną produkcję i dostawy mieszanek betonowych. Jeden węzeł betoniarski w ciągu godziny średnio produkuje około 60 m3 betonu.

Budowa i naprawa dróg

Spółka UAB „Autokausta“ jest atestowanym przedsiębiorstwem budowy i naprawy dróg. Szybko i jakościowo wykonuje prace w zakresie budowy dróg zarówno o znaczeniu krajowym, jak i lokalnym. Drogi są projektowane, budowane, przebudowywane, naprawiane i konserwowane zgodnie z przepisami ustaw, aktów prawnych oraz normatywno-technicznych dokumentów budowlanych. Spółka zajmuje się również konserwacją dróg w okresie zimowym, odśnieża drogi, posypuje materiałami przeciwpoślizgowymi, dostarcza środki przeciwpoślizgowe w przypadku oblodzenia dróg, wylania smarów oraz w innych sytuacjach zanieczyszczenia części jezdnej oraz wzrostu śliskości, zajmuje się ochroną dróg podczas topnienia śniegu i lodu. Dokonuje oględzin dróg i budowli drogowych, stanu konstrukcji, w razie potrzeby wykonuje specjalne oględziny. Pielęgnuje drzewa rosnące w pasie drogowym i inne rośliny, usuwa wyschnięte drzewa, zagrażające bezpieczeństwu ruchu.

Produkcja asfaltobetonu i emulsji bitumicznej

Spółka UAB „Autokausta“ w 2012 r. znaczne środki przeznaczyła na zakup i modernizację urządzeń do produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Dzięki temu już we wrześniu 2012 r. rozpoczął działalność najnowocześniejszy i największy na Litwie zakład produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Jego wydajność wynosi 100 ton asfaltobetonu w ciągu godziny. Produkowany wyrób jest certyfikowany, spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości, które są poddawane surowej kontroli w laboratorium. Obecnie są produkowane następujące mieszanki asfaltobetonu: SMA 11 S, AC 11 VN, AC 11 VS, AC 11 AN, AC 16 AS, AC 16 PD, AC 16 AN AC 22 PN, AC 22 PS, AC 22 AS, AC 32 PS, które są stale doskonalone, opracowuje się nowe. Czynna hali produkcji bitumu, której podstawę stanowi urządzenie do produkcji emulsji bitumicznej, oferuje różnorodne rodzaje wyrobów. Emulsje bitumiczne najwyższej jakości spełniają wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Produkcja konstrukcji metalowych

Spółka UAB „Autokausta“ w zakładzie produkcji i malowania konstrukcji metalowych produkuje różne konstrukcje metalowe (do 24 m), metalowe ogrodzenia, kolumny, szkielety i siatki zbrojeniowe, wykonuje prace w zakresie cięcia, zginania i spawania blachy. W zakładzie produkcji konstrukcji metalowych wykonywane są najprzeróżniejsze niestandardowe małe i duże wyroby oraz konstrukcje metalowe.

Wynajem maszyn budowlanych i pojazdów

Spółka UAB „Autokausta” posiada duży tabor pojazdów i maszyn budowlanych. Do robót budowlanych, budowy i naprawy dróg spółka używa jedynie własnych maszyn budowlanych i sprzętu. Pozwala to na znaczne obniżenie cen wszystkich świadczonych usług. Beton wyprodukowany w zakładzie spółki UAB „Autokausta“ może być dostarczany klientom pojazdami samowyładowczymi lub samochodowymi betoniarkami. Do wylewania betonu używa się samochodowych pomp oraz transporterów, które przyspieszają pracę. Do wykonania różnych robót budowlanych wynajmowane są dźwigi, wieże samochodowe, buldożery, koparki i inne maszyny. Podczas budowy i naprawy dróg używa się układarek do asfaltu, wałów wibracyjnych i frez

Hala do malowania

Spółka UAB „Autokausta“ we własnej hali do malowania, według życzenia klientów, wykonuje różne prace związane z malowaniem. Wielkość i wydajność pomieszczenia do malowania pozwala na jakościowe i szybkie pomalowanie znacznej ilości konstrukcji o dużych wymiarach. Długość malowanych konstrukcji może wynosić do 18 metrów, zaś wysokość do 5 metrów. Malowane są również maszyny budowlane różnych wielkości: wywrotki, dźwigi, koparki i in.

Pozostała działalność

Spółka UAB „Autokausta“ nie ogranicza się do wymienionych wyżej rodzajów działalności, pomyślnie uczestniczy w realizacji różnych projektów. Jednym z nich jest uwieńczony sukcesem udział w ogłoszonym przez instytucję użyteczności publicznej Centrum Gospodarki Odpadami Regionu Kowieńskiego przetargu publicznym, w wyniku czego spółka UAB „Autokausta“ wyprodukowała 30 tysięcy sztuk kontenerów kompostujących z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do kompostowania w warunkach domowych odpadów ulegających biodegradacji. Właściciele domków jednorodzinnych w Kownie i rejonie kowieńskim używają danych kontenerów od 2012 r.

Usługi

Wdrożone projekty

O nas

JSC "Autokausta" jest jedną z największych firm budowlanych, drogowych, betonowych i asfaltowych działających na Litwie, zarządzających ponad 350 specjalistycznymi urządzeniami o różnym zastosowaniu.

Kontakty

JSC „AUTOKAUSTA”

Marvelės g. 199B, Kaunas LT-46204
Kod firmy: 135007799
Kod VAT: LT 350077917
JSC Šiaulių bankas: LT327180900013467629

 

El. mail: statyba@autokausta.lt
Administracja: +370 37 397 555
Realizacja: +370 37 397 999
Faks: +370 37 397 444

ZWIĄZANE Z MAMEM SUBSKRYBUJEMY:

    Budownictwo: +370 655 95569
    Administracja: +370 37 397 555