Beton asfaltowy

+370 605 58845

Spółka UAB „Autokausta“ w 2012 r. znaczne środki przeznaczyła na zakup i modernizację urządzeń do produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Dzięki temu już we wrześniu 2012 r. rozpoczął działalność najnowocześniejszy i największy na Litwie zakład produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Jego wydajność wynosi 100 ton asfaltobetonu w ciągu godziny. Produkowany wyrób jest certyfikowany, spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości, które są poddawane surowej kontroli w laboratorium. Obecnie są produkowane następujące mieszanki asfaltobetonu: SMA 11 S, AC 11 VN, AC 11 VS, AC 11 AN, AC 16 AS, AC 16 PD, AC 16 AN AC 22 PN, AC 22 PS, AC 22 AS, AC 32 PS, które są stale doskonalone, opracowuje się nowe. Czynna hali produkcji bitumu, której podstawę stanowi urządzenie do produkcji emulsji bitumicznej, oferuje różnorodne rodzaje wyrobów. Emulsje bitumiczne najwyższej jakości spełniają wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas Markė Projekto Nr. Mato vnt Pelnas, be PVM (EUR) Pardavimo kaina, be PVM (EUR)
1 Asfaltbetonis AC 11 AN 50/70 23-2 t 82.17
2 Asfaltbetonis AC 11 VN 70/100 23-1 t 88.20
3 Asfaltbetonis AC 11 VN 100/150 20-37 t 88.20
4 Asfaltbetonis AC 16 PD 70/100 23-3 t 84.28
5 Asfaltbetonis AC 16 AN 50/70 23-6 t 78.02
6 Asfaltbetonis AC 16 AS 50/70 21-4 t 80.92
7 Asfaltbetonis AC 22 PN 50/70 23-7 t 74.42
8 Asfaltbetonis AC 22 PN 70/100 19-22 t 74.42
9 Asfaltbetonis AC 22 PS 50/70 23-26 t 73.67
10 Asfaltbetonis AC 32 PN 70/100 19-7 t 73.86
11 Asfaltbetonis AC 32 PN 50/70 20-38 t 73.86
12 Asfaltbetonis AC 32 PS 50/70 23-8 t 73.86
13 Asfaltbetonis SA 16-D-V6000 21-6 t 86.06
14 Asfaltbetonis AC 11 VS 50/70 SZ18/LA20 23-34 t 104.99
15 Asfaltbetonis AC 11 VS PMB 45/80-55E 23-35 t. 112.88
16 Asfaltbetonis AC 16 AS 50/70 SZ18/LA20 23-9 t 86.48
17 Asfaltbetonis AC 16 AS PMB 25/55-60  SZ18/LA20 19-6 t 92.62
18 Asfaltbetonis AC 16 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 21-2 t 92.62
19 Asfaltbetonis AC 22 AS 50/70 SZ18/LA20 19-20 t 82.00
20 Asfaltbetonis AC 22 AS PMB 25/55-60 SZ18/LA20 20-62 t 93.20
21 Asfaltbetonis AC 22 AS PMB 45/80-55E SZ18/LA20 19-11 t 93.20
22 Asfaltbetonis SMA 11 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 22-4 t 128.52
23 Asfaltbetonis SMA 11 S PMB 25/55-60E SZ18/LA20 19-12 t 128.52
24 Asfaltbetonis SMA 8 S PMB 45-80-55E SZ18/LA20 21-3 t 132.48
25 Asfaltbetonis SMA 5 S PMB 45/80-55E SZ18/LA20 19-17 t 131.25
21 Bituminė emulsija C40B1-S t 427.07
22 Bituminė emulsija C60BF1-S t 551.51
23 Bituminė emulsija C60BP4-S t 671.51
24 Bituminė emulsija C67B4-PA t 591.32
25 Bituminė emulsija C67BP3-PA t 711.32
26 Bituminė emulsija C69B3-PA t 603.32
27 Bituminė emulsija  C69BP3-PA-1 t 723.22
28 Bituminė emulsija C70BP3-PA t 729.19

Usługi

Wdrożone projekty

Kontakty

JSC „AUTOKAUSTA”

Marvelės g. 199B, Kaunas LT-46204
Kod firmy: 135007799
Kod VAT: LT 350077917
JSC Šiaulių bankas: LT327180900013467629

 

El. mail: statyba@autokausta.lt
Administracja: +370 37 397 555
Realizacja: +370 37 397 999
Faks: +370 37 397 444

ZWIĄZANE Z MAMEM SUBSKRYBUJEMY:

    Budownictwo: +370 655 95569
    Administracja: +370 37 397 555