Beton asfaltowy

+370 605 58845

Spółka UAB „Autokausta“ w 2012 r. znaczne środki przeznaczyła na zakup i modernizację urządzeń do produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Dzięki temu już we wrześniu 2012 r. rozpoczął działalność najnowocześniejszy i największy na Litwie zakład produkcji asfaltobetonu i emulsji bitumicznej. Jego wydajność wynosi 100 ton asfaltobetonu w ciągu godziny. Produkowany wyrób jest certyfikowany, spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości, które są poddawane surowej kontroli w laboratorium. Obecnie są produkowane następujące mieszanki asfaltobetonu: SMA 11 S, AC 11 VN, AC 11 VS, AC 11 AN, AC 16 AS, AC 16 PD, AC 16 AN AC 22 PN, AC 22 PS, AC 22 AS, AC 32 PS, które są stale doskonalone, opracowuje się nowe. Czynna hali produkcji bitumu, której podstawę stanowi urządzenie do produkcji emulsji bitumicznej, oferuje różnorodne rodzaje wyrobów. Emulsje bitumiczne najwyższej jakości spełniają wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Usługi

Wdrożone projekty

Kontakty

JSC “AUTOKAUSTA”

Marvelės g. 199B, Kaunas LT-46204
Kod firmy: 135007799
Kod VAT: LT 350077917
JSC Šiaulių bankas: LT327180900013467629

 

El. mail: statyba@autokausta.lt
Administracja: +370 37 397 555
Realizacja: +370 37 397 999
Faks: +370 37 397 444

ZWIĄZANE Z MAMEM SUBSKRYBUJEMY:

Budownictwo: +370 655 95569
Administracja: +370 37 397 555